REKLAMACE ZBOŽÍ

V případě, že zákazník objeví v průběhu záruční doby na dodaném zboží vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má právo v záruční době na reklamaci zboží.

POSTUP REKLAMACE

Pro vyřízení reklamace je nutné domluvit se telefonicky nebo e-mailem s našimi pracovníky. Sdělit, že daný výrobek obsahuje vadu a jak se vada projevuje. Na základě těchto informací bude posouzen a stanoven další postup vyřízení reklamace.

Při zjištění vady výrobku zašlete reklamované zboží na níže uvedenou adresu. Nejlépe v originálním balení. Zboží zabalte tak, aby při přepravě nemohlo dojít k jeho poškození nebo zničení.

Reklamované zboží nezasílejte na dobírku. Pokud tak učiníte, naši zaměstnanci tuto zásilku nepřevezmou a ta bude vrácena zpět odesílateli.

Zákazník OSVČ nebo firma má nárok na výměnu reklamovaného zboží za nové v případě, že zboží vykazuje neopravitelnou vadu.

Zákazník soukromá osoba má v případě přijaté reklamace právo žádat výměnu zboží za nové nebo vrácení uhrazené částky. Netýká se poštovného.

Zákonná lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů. Společnost PRODUCTION Co., spol. s r.o. se vždy snaží o vyřízení reklamace v co nejkratším čase, jako vstřícný krok směrem ke svým zákazníkům.

Nové zboží bude zákazníkovi zasláno přepravcem dodavatele bezprostředně po vyřízení reklamace. V případě nároku na vrácení uhrazené částky bude zákazníka kontaktovat obchodní oddělení, které dohodne způsob vrácení platby.

REKLAMAČNÍ ADRESA

PRODUCTION Co., spol. s r.o.

Božetěchova 36

612 00 Brno

tel.: +420 533 433 141

brno@produco.cz

Úplné znění reklamačních podmínek si přečtěte ZDE.